Elektro-INSTAL

O firmie Elektro - INSTAL

O firmie

Profesjonalne usługi pomiarów elektrycznych i przeglądów instalacji elektrycznych

Firma Elektro-INSTAL specjalizuje się w wykonywaniu okresowych pomiarów i przeglądów elektrycznych, pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz stanowisk pracy. Dodatkowo wykonujemy badania szczelności instalacji gazowej.

Mamy wieloletnie doświadczenie od lat 90 w prowadzeniu kompleksowych usług przeglądów instalacji elektrycznej.

Swoje usługi oferujemy klientom z całej Polski, a klientom stałym w przeglądach oferujemy obsługę awaryjną instalacji elektrycznej.

Ceny naszych usług wycenami na podstawie informacji klienta o ilości punktów pomiarowych, wielkości obiektów oraz bezpośrednio z klientem ustalamy cenę ostateczną usługi.

Wykonujemy przeglądy i pomiary w zakresie:

 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiary skuteczności zerowania / pomiary impedancji pętli zwarcia),
 • pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych,
 • pomiary rezystancji izolacji obwodów III-fazowych,
 • pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
 • pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia),
 • oględziny instalacji elektrycznej,
 • oględziny instalacji odgromowej.
 • pomiar oświetlenia stanowisk pracy
 • pomiar oświetlenia ewakuacyjnego i przegląd lamp
 • pomiar oświetlenia awarynego i przegląd lamp
 • pomiar szczelności instalacji gazowej

Usługi naszej firmy kierujemy w szczególności do:

 • właścicieli nieruchomości,
 • właścicieli firm
 • zarządców nieruchomości,
 • wspólnot mieszkaniowych,
 • spółdzielni mieszkaniowych,
 • zarządców obiektów sportowych i dydaktycznych,
 • zarządców hoteli,
 • służb technicznych zakładów produkcyjnych,

Uprawnienia - posiadamy aktualne uprawnienia energetyczne E i D dla instalacji elektrycznych i instalacji gazowych  oraz przyrządy pomiarowe legalizowane najnowszej generacji firmy SONEL.

Posiadamy szeroką bazę klientów zadowolonych z naszych usług których obsługujemy terminowo od wielu lat.