Elektro-INSTAL

Pomiary

Pomiary elektryczne i przeglądy instalacji elektrycznych

Wykonujemy okresowe pomiary elektryczne i przeglądy elektryczne, pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz stanowisk pracy. Dodatkowo wykonujemy badania szczelności instalacji gazowej.

Zgodnie z obowiązującym 62 art Prawa Budowlanego właściciele budynków, firm i zarządcy nieruchomości muszą regularnie przeprowadzać pomiary elektryczne oraz przeglądy instalacji elektrycznych, aby zapobiegać możliwym awariom oraz zapewniać bezpieczeństwo budynkom. 

Przeglądy instalacji elektrycznej kontrolują w firmach inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, inspektorzy staży pożarnej oraz ubezpieczyciele wymagają takich przeglądów przy zawieraniu polis ubezpieczeniowych na budynki indywidualne i budynki firmowe produkcyjne , handlowe i biurowe.