Elektro-INSTAL

Pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy

Pomiary oświetlenia stanowisk pracy, awaryjnego i ewakuacyjnego

Przeprowadzamy kontrole oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz oświetlenia stanowisk pracy.

Wykonujemy w tym zakresie usługi takie jak:

  • kontrolujemy parametry stosowanego oświetlenia awaryjnego,
  • badamy czas wymagany do przełączenia się oświetlenia na pracę awaryjną po przerwaniu zasilania podstawowego w 3 strefach – w strefie otwartej, wysokiego ryzyka oraz na drodze ewakuacyjnej,
  • badamy przy pomocy luksomierza natężenie światła stanowisk pracy , oświetlenia awaryjnego, porównujemy wyniki z tymi szacunkowymi określonymi w projekcie,
  • sprawdzamy funkcjonowanie oświetlenia awaryjnego po wyłączeniu zasilania w rozdzielniach oświetlenia podstawowego na 2 godziny, wyłączeniu zasilania głównego bądź też poprzez wyłącznik pożarowy,
  • kontrolujemy rozmieszczenie opraw oświetleniowych, sprawdzamy, czy są odpowiednio umieszczone

Normą dla oświetlenia elektrycznego jest PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Warto wskazać, że PN-EN 12464-1:2012 zastąpiła normę PN-EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach (oryg.). Norma PN-EN 12464-1:2011 była normą w języku angielskim i nie została przetłumaczona na język polski, dlatego wskazane było do momentu pojawienia się nowej normy w 2012 r. stosowanie nieobowiązującej już, ale opracowanej w języku polskim normy PN-EN 12464-1:2004: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Takie działanie było jak najbardziej zasadne, tym bardziej, że zgodnie z § 26 ust. 2 r.b.h.p. pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z polskimi normami, co można rozumieć jako wskazanie zastosowania do oceny zgodności w zakresie parametrów oświetlenia normy w języku polskim, tzn. PN-EN 12464-1:2004: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Aktualnie w tym zakresie powinno się stosować wymagania nowej normy PN EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy.